रायगाव राष्ट्रीय महामार्ग क्र ४ लगत असणाऱ्या बोगद्यामधुन वाहतूकदारांना शोधावा लागतोय पाण्यातून रस्ता

नवचैतन्य टाईम्स कुडाळ प्रतिनिधी(मंगेश भोसले)रायगाव येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 लगत वाहतुकीसाठी असणारा बोगदया मधील रस्ता हा अलीकडेच दोन दिवस

Read more
error: Content is protected !!