जतचे सबरजिस्टर मा रोकडे साहेब याची आटपाडी येथे बदली.

नवचैतन्य टाईम्स जत प्रतिनिधी – जतचे सबरजिस्टर मा रोकडे साहेब यानी तीन वर्षे उत्कृष्ट पणे जत तालुक्यातील जनतेची सेवा केल्याबद्दल

Read more
error: Content is protected !!