जनतेचे अडाचणी सोडविण्यासाठीच जतमध्ये आँफिसचे उदधाटन- उधोगपती सांगलीकर.

नवचैतन्य टाईम्स जत प्रतिनिधीः- अनेक वर्षे पुण्यासारख्या शाहरामध्ये उधोगक्षेत्रात उतुंग भरारी घेत असताना मनामध्ये सारख जन्मभूमी जतसाठी किंवा जतच्या जनतेसाठी

Read more
error: Content is protected !!