कवठेमहांकाळ येथील पीव्हीपी महाविद्यालयांमध्ये ग्रामीण पत्रकारिता व जनसंवाद या प्रथम वर्षाचे निकाल जाहीर प्रथम क्रमांक अमोलकुमार वाघमारे यांनी पटकवला

नवचैतन्य टाईम्स कवठेमहांकाळ प्रतिनिधी(जगन्नाथ सकट)कवठेमहांकाळ येथील पीव्हीपी महाविद्यालयांमध्ये ग्रामीण पत्रकारिता व जनसंवाद या प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमात गुणपत्रक वितरक समारंभ संपन्न

Read more
error: Content is protected !!