प्लेग

नवचैतन्य टाईम्स वाई प्रतिनिधी(प्रा.संभाजी लावंड)-भारतात एकोणीसे सतरा सालात प्लेगाची साथ वणव्यासारखी वेगाने पसरत होती.अगोदर मुंबई,पुणे,सातारा,कोरेगाव,कऱ्हाड,सांगली,तसेच माण व खटाव या दुष्काळी

Read more
error: Content is protected !!