संत ज्ञानेश्वर लौकिक आणि अलौकीक

(प्रा.डॉ.रामचंद्र यादव)संत ज्ञानेश्वरांचे साहित्यिक आणि सामाजिक कार्य :– ज्ञानदेवांना गुरुकृपेने नाथ संप्रदायी तत्त्वज्ञानाचा वारसा प्राप्त झाला. श्रीगुरू निवृत्तीनाथ यांचेकडून त्यांना

Read more
error: Content is protected !!