खरीप-२०२२ पीक विमा योजनेत सहभाग घ्यावा-मा.एम जे तोडकर

नवचैतन्य टाईम्स घाटनांद्रे/वार्ताहर(जालिंदर शिंदे)-या वर्षीही कृषी विभाग मार्फत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.खरीप – २०२२ मध्ये या योजनेत भाग घेण्यासाठी ई पीक पाहणी नोंद दाखला असण्याची आवश्यकता नाही.अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी एम.जे तोडकर यांनी दिली.या योजनेत भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक ३१ जुलै असा आहे.शासनाच्या ई पीक पाहणी मध्ये पीक पेऱ्याची नोंद घेण्याची प्रक्रिया १ऑगस्ट २०२२ पासून सुरू होत आहे.पिक विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी पीक पाहण्याची नोंद आवश्यक असल्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.पिक विमा योजनेत भाग घेत असताना काही वेळेस पिकाचा विमा काढलेले व प्रत्यक्ष शेतात असलेले पीक यामध्ये तफावत आढळते.अशा वेळी शेतकरी पिक विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहतो.शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेले पीक व विमा हप्ता भरताना नोंदवलेले पिक यामध्ये काही तफावत आढळल्यास सदर शेतकऱ्याने पीक पाहणी मध्ये केलेली नोंद ही अंतिम गृहीत धरण्यात येईल.असा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.त्यामुळे पीक विमा योजनेत सहभाग घेताना ई पीक पाहणीमध्ये पिकाची नोंद असलेल्या दाखल्याची आवश्यकता नाही.सदर पिक विमा बाबत स्वयं घोषणा पत्राद्वारे शेतकरी योजनेत सहभाग घेऊ शकतो,मात्र १ ऑगस्ट २०२२ नंतर त्याची ई पीक पाहणी मध्ये पिकांची नोंद करावी.असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी एम.जे.तोडकर यांनी केले आहे.यावेळी मंडळ कृषी अधिकारी विशाल पवार ,कृषी पर्यवेक्षक डी.एस. पाटील,दीपक मुळे व कृषी सहायक जी.एस. कोलगणे,एस एस शेळके आदी उपस्थित होते.

error: Content is protected !!